Sleva 10 % pro registrované zákazníky na vybrané zboží.
Registrace ZDE

PODMÍNKY PRONÁJMU MONITORU DECHU

PODMÍNKY PRONÁJMU MONITORU DECHU

I
PŘEDMĚT PRONÁJMU

 1. Sdružení ERAU s.r.o. (dále jen pronajímatel) je vlastníkem přístroje - MonitorBaby. Přístroj slouží k monitorování pohybů dítěte

 2. Pronajímatel pronajímá uvedený přístroj zájemci o pronájem MonitorBaby (dále jen nájemce), aby jej užíval za podmínek, které jsou dále uvedeny, a nájemce se zavazuje předmět pronájmu vrátit pronajímateli po uplynutí sjednané doby. 
 3. Pronajímatel  pronajímá nájemci přístroj  za účelem monitorování pohybové aktivity kojence v souladu s Návodem k použití přístroje.

II
PODMÍNKY PRONÁJMU

 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět pronájmu ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání. Pronajímatel zajistí, aby každý monitor, který má být pronajatý, prošel servisní kontrolou. Měsíc a rok provedení kontroly bude viditelně označen v servisním kolečku na zadní straně řídící jednotky monitoru.

 2. Minimální doba pronájmu je 6 měsíců. Cena pronájmu je smluvní a činí 900,- Kč za 6 měsíců. Platba pronájmu na celé období bude provedena v jedné splátce v okamžiku předání monitoru nájemci.

 3. Nájemce, před prvním použitím monitoru, je povinnen se seznámit s obsluhou a požadavky na údržbu monitoru v přiloženém návodu k použití (nebo na webových stránkách www.monitorbaby.cz ).

 4. Nájemce je také povinnen před prvním použitím provést zkoušku funkčnosti dle návodu k použití a v případě jakýchkoliv problémů nebo nejasnosti kontaktovat pronajímatele a to nejpozději do 2 dní od převzetí monitoru. Pokud se pronajímateli nepodaří potíže vyřešit, má pronajímatel možnost žádat peníze za pronájem zpět. Při pozdějších potížích není možné žádat vrácení peněz za pronájem zpět

 5. Nájemce souhlasí s tím, že po převzetí přístroje nese veškerou zodpovědnost spojenou s jeho používáním. Nájemce si je vědom, že MonitorBaby nenahrazuje lékařský dohled.

 6. K vrácení předmětu pronájmu dojde ve stejném místě, kde si předmět pronájmu vyzvednul. Pokud chce nájemce vrátit monitor na jiném místě nebo jiným způsobem než při převzetí (poštou, osobně, na jiné adrese….) musí se předem s pronajímatelem dohodnout. Změna je možná pouze pokud pronajímatel souhlasí.

III
PRODLOUŽENÍ PRONÁJMU 

 1. Doba pronájmu se sjednává na dobu šesti měsíců. Po uplynutí doby pronájmu lze pronájem prodloužit o další 3 měsíce (450,- Kč) nebo 6 měsíců (900,- Kč). Prodloužení pronájmu lze sjednat POUZE na webových stránkách www.monitorbaby.cz vyplněním objednávky a zatržením “prodloužení pronájmu”. Po zpracování objednávky nájemci na jeho mailovou adresu přijde potvrzení o prodloužení a číslo účtu na který provede platbu za prodloužení pronájmu.
 2. Prodloužení doby pronájmu/smlouvy  lze sjednat POUZE na webových stránkách. Sjednání prodloužení pronájmu na výdejních místech není možné.

IV
ZPŮSOB PLATBY

 1. Platbu za pronájem lze uskutečnit v závislosti na tom, pro jaký způsob převzetí monitoru se nájemce rozhodne. V případě objednání přes internet je platba realizována dobírkou při převzetí monitoru. Při převzetí monitoru na výdejním místě je platba v hotovosti.

V
OSTATNÍ

 1. MonitorBaby má hodnotu = 2.500,-Kč. V případě, že nájemce monitor poškodí takovým způsobem, že bude nefunkční, je povinen uhradit 100% jeho hodnoty. Nájemce souhlasí,
  že pokud vrátí monitor po uplynutí doby, na kterou si monitor pronajal, zaplatí za každý započatý
  měsíc 150,- Kč

 

Tyto podmínky pronájmu platí od 1.9. 2018

×

Splátková kalkulačka ESSOX